OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har föreslagit Sverige att börja ta ut avgifter från sina stundenter. Motiveringen är att vi inte kan upprätthålla en fortsat god kvalitet på utbildningen genom skattemedel eftersom vi kan behöva ta medel från andra delar av staten.

Varför missar man helt att staten har möjlighet att ta ut den skatt det behövs för att betala utbildningen? Det har visat sig vara ett samhällsekonomiskt framgångskoncept för Sverige att ha en generellt högutbildad arbetskraft där alla uppmuntras att söka sig vidare till högre utbildning. Det gäller att slå vakt om denna stora konkurensfördel.

Annonser