Efter en lång, lång valkampanj är primärvalen i USA slut för denna gången. Senatorerna Barack Hussein Obama och John Sidney Mc Cain III kan nu börja argumentera mot varandra. En kort inblick i hur de båda kandidaterna ställer sig till higher education. ”Studenten & universum” goes west.

Det visar sig att detta inte är helt lätt. Trots ett ganska ambitiöst försök att hitta värdefull information tiger webben, med några få lysande undantag. I allmänhet verkar demokraterna tala mer om education än republikanerna. Nåväl, ett försök till viss upplysning:

Barack Obama är född på Hawaii (hans far kom f.ö. till USA som internationell student från Kenya och stannade kvar i landet efter att han hade funnit sin blivande fru på University of Hawaii) men uppvuxen i Indonesien. Obama har en bachelor of arts in political science with specialization in international relations från Columbia University, NY och senare även juris doctor vid Harvard Law School. Han är m.a.o. sjukt välutbildad. (Det kan också nämnas här att även Hillary Rodham Clinton är juris doctor, fast vid Yale.)

John McCain är militär och har utbildning som en sådan. Han har dock en examen från United States Naval Academy i Annapolis.

När det kommer till politiken kring higher education handlar mycket om att göra college tillgängligt för fler. I USA betyder det (i mycket mycket högre utsträckning än i Sverige) att lösa studiefinansieringen för studenterna (make college affordable). Obama har har utlovat någon form av statligt bidrag på $4.000 till enskilda studenter för att täcka en del av studieavgifterna. Han har även utlovat att strömlinjeforma den amerikanska, mycket komplicerade, modellen för att få studielån, från såväl privata som offentliga aktörer. McCain väljer en delvis annan väg. McCain vill satsa vidare på de s.k. Pell grants, en form av behovsanpassat statligt stipendiesystem. McCain har inte talat mycket om högre utbildning, och higher education nämns inte på hans kampanjhemsida.

Personligen är jag inte särskillt förvånad över att det är de enskilda studenternas ekonomi som är det stora problemet i USA. I Sverige är också studenternas ekonomi att av de riktigt stora problemen i högre utbildning, och då har vi inte (peppar, peppar) infört studieavgifter i Sverige ännu.

Ska även USA ta ansvar för att få en högutbildad befolkning, och framför allt, en utbildningssektor som alla kan ta del av?

Annonser