Vem äger vetenskapsteorin?

Detta var en fråga som jag kom att fundera på efter ett möte i onsdags. Man skulle kunna börja undra vad som fick mig att börja fundera på detta märkliga ämne mitt på blanka eftermiddagen. Men jag vill betyga mina läsare att dessa tankar var helt motiverade.

Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har just beslutat att inrätta en kurs i vetenskapsfilosofi, kallad Vetenskapsfilosofi 7,5 hp. Efter att ha läst titeln och kursinnehållet skull man kunna förledas att tro att det huvudområde som kursen hör till är filosofi, men så är det naturligtvis inte. Huvudområdet är biologi(!).

Man kan och bör ställa sig lite frågor här. Varför ska Institutionen för biologisk grundutbildning ge en kurs i vetenskapsfilosofi när det finns en filosofisk institution vid Lunds universitet? I min sinnevärld finns det två möjligheter att svara på den frågan:

  1. Det finns ett vetenskapsfundament i biologi som är unikt och skiljer sig från alla andra vetenskaper. Svaret är kanske lite drastiskt, men det sätter ändå fingret på en viktig punkt. Kan man säga att vetenskapen i sina grundvalar skiljer sig mellan olika dicipliner? Är det så att språkvetare måste betrakta vetenskapen på ett radikalt annorlunda sätt än fysiker? Jag kan helt intuitivt förstå att vetenskapsteorin måste appliceras på olika sätt beroende på diciplin, men jag är inte säker på att förhållningssättet till vetenskap i sig är olika. Men om nu svaret är ja – vad är då vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi. Går det att använda i utbildning och forskning? Det är kanske för dessa tillfällen som man bör ha pluggat filosofi…
  2. Det finns inte förutsättningar för filosoferna att ge den utbildning som efterfrågas. – Ett av universitetens största problem är den utbredda misstron mot varandras dicipliner. Jag har länge varit en stor förespråkare av att universitetet måste ta ansvar för att ta till vara den enomt breda kompetens som finns. Detta betyder att institutioner måste utnytja varandras kompetenser även i utbildningen. Man ska inte göra dubbelarbete – sådant leder andå alltid bara till halvmesyrer.

Lärosäten i Sverige arbetar nu mycket med det gränsöverskridande. Tvärvetenskap är i ropet. Men hur ska det gå med samverkan om olika dicipliner dels inte kan dela en gemensam värdegrund, dels misstror varandras ämnen? Man måste våga släppa taget lite om tvärvetenskapen faktiskt ska få en chans.

Annonser