Okej, det här kanske är lite off för den här bloggen. Men jag sitter just nu med tegelstenen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) och kände att det här anknyter.

DN meddelar att Tom Tits Experiment i Södertälje har fått tillstånd att starta en friskola med naturvetenskaplig och teknisk profil. Detta efter en dom i Regeringsrätten. Problemet för Tom Tits har varit att bolaget helt ägs av Södertälje kommun. Att låta Tom Tits starta friskola är alltså samma sak som att kommunen själv startar friskola, vilket Skolverket menar är fel och en sammanblandning av olika skoltyper.

Jag tycker att friskolor är en bra sak. Om personer eller organisationer vill starta skola ser jag inget problem i det så länge skolans mål uppfylls. Om jag kan definitivt hålla med dem som menar att det är fel att kväva sådana här initiativ av organisatoriska skäl.

Problemet i mina ögon är att man överhuvudtaget måste skilja på kommunala och fristående skolor. Poängen med fristående skolor är tydligen att de kan ha andra inriktningar än kommunala skolor, men friskolor kan också vara helt ”vanliga” skolor. När Södertälje kommun vill starta en skola med naturvetenskaplig och teknisk profil måste de alltså välja friskolans form – och då kan de inte driva den i kommunen utan måste göra det genom ett bolag. Är det bara jag som tycker att det verkar som onödig byråkrati?

Vore det då inte bättre att ge kommunala skolor samma möjligheter som friskolor så att denna verksamhet kan drivas direkt av kommunen? Kanske borde man rota lite i skollagen…

Annonser