Metro hade idag en artikel om debatten kring ranking. I artikeln får Pär Gustafsson, ordförande för Liberala studenter, och Moa Neuman, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, uttala sig för respektive mot rankingsystem.

I intervjun kommenterar Pär Gustsfsson det hela bland annat så här:

– Jag tror att Högskoleverket kan göra rankningen på ett bra sätt och jag är faktiskt inte så intresserad av hur.

Och därmed har han gjort precis det misstag jag är rädd för när man talar om ranking. Att mäta kvaliteten på en utbildning eller en utbildningsmiljö kan vara en bra idé eftersom det kan ge indikatorer på var brister kan tänkas finnas och inom vilka områden excellens uppnås. Men då krävs det att man vet vad det är man faktiskt mäter. Vilken statistiker som helst kan intyga att statestik tagen ur sin kontext blir meningslös.

Ett tack till Moa Neuman som gör sitt jobb att försöka representera alla studenter och itne bara de med en viss, smal politisk inriktning…

Annonser