Sverige får ett nytt betygssystem i grundskolan och gymnasiet. Sju grader blir det, precis som regeringen tidigare har föreslagit. 

A : B : C : D : E : F : –

Och så var det dags att byta betygssystem igen. Senast var det väl när de relativa betygen avskaffades. Och det är inte någon stor blocköverskridande överenskommelse den här gången heller. Nähe. Skolan mår nog inte bra av det här hattandet. Jag kan diskutera olika aspekter av si och så många betygssteg, si eller så mycket relativa eller målrelaterade betyg – men det viktiga måste väl vara att man bestämmer sig om ETT långvarigt system så att betygen blir jämförbara.

Betygssystem förresten. Det är väl egentligen bara betygsskalan som man ändrar…

Jag tycker att det finns många problem med dagens betygsskala. Framförallt är betygsinflationen ett allvarligt problem. Betyget MVG håller på att förlora sin status och betyget G innehåller en enorm spännvidd av kunskapsnivåer. Och här håller jag med regeringen, och oppositionen. Man måste göra antingen eller – antingen fler betygssteg eller inga betygssteg alls. Det vi har idag är den sämsta lösningen.

Det ska löna sig att plugga – Björklunds mantra i betygsfrågan. Givetvis ska det vara så, men vem är det som vinner på systemet. Inte är det de som rör sig mellan G och IG idag iallafall. Vinnarna är naturligtvis ”sjärneleverna” – de som idag har ”fastnat” på MVG-nivån. Nu inför man ett nytt betyg (A) som kommer att bli någon slags MVG+. Okej, rimligt – men hur ska man förhindra att betygsinflationen fortsätter ytterligare.

Nu ska då detta system gälla i alla skolformer – och det krävs inte så mycket tankearbete för att se fortsättningen, sjugradig betygssättning på högskolan. Snart har vi ECTS-betyg! Björklund gör ingen hemlighet av att det finns en koppling. Men om man lyssnar hör man att han bygger sina argument på lösan sand. Mycket tyder på att ECTS-skalan är på väg att dö. Den var inte så jämförbar som man ville att den skulle vara, universiteten i Europa fattade den inte. Göteborgs universitet och Chalmers har beslutat att inte använda ECTS, Lunds universitet följer snart efter. Tack och lov.

Om man nu ska mäta kunskap är det nödvändigt att betygssteg bygger på mål – och ska man skriva mål för alla stegen, då är det ett sjuhelsikes arbete.

Politikerbloggen, AB, SR, SvD

Annonser