Regeringen har lagt en liten internationaliseringsproposition.

Att som svensk student lämna landet och studera ute i världen något år, det är bra och ska stödjas med stipendier.

Att som utländsk student komma till Sverige och studera är dåligt, där måste man införa studieavgifter.

Vet regeringen vilka krafter de leker med?

Annonser