Jag befinner mig i Stockholm, för jag har tillbringat två dagar på Högskoleverkets kvalitetskonferens. Ja visst! Konferens i två dagar med några hundra utbildningsintresserade lärare, akademsiska ledare, administratörer och en och annan kåraktiv student.

Kvalitet är viktigt för högskolan, det är alla överens om. Därför är den frågan ganska ointressant just nu. Den intressanta frågan är: Vad är kvalitet? Hur uppstår kvalitet? Finns det incitament för att kvaliteten ska öka?

Och ibland blir man klokare av att åka på konferens. Jag blev det. Inte för att man sa det som jag inte visste. Utan för att man sa det som jag egentligen visste. Jag hade bara inte satt det i sitt sammanhang, inte tagit in det i huvudet, inte tillämpat kunskaperna. Detta var vad jag lärde mig:

  • Kvalitet är ett kvalitativt begrepp. Det låter sig inte fångas av hårda och kalla siffror. Stora sanningar låter sig inte presenteras av dåliga data.
  • Kvalitet är ett subjektivt begrepp. Det kan inte vara likadant för alla. Den goda utbildningen är inte god för alla. Den dåliga utbildningen är inte dålig för alla.
  • Kvalitet är ett föränderligt begrepp. Vi tror ibland att vi vill samma saker som -68. Så är det inte. Imorgon kommer man att skratta åt oss också.

Det var då jag blev deprimerad – en liten stund. Men:

  • Kvalitet är ett positivt begrepp. Vi måste nå dit i alla fall. Vi måste mäta, utveckla, lyssna, diskutera, analysera och kritisera ändå. För det är utveckling i sig. Utvecklig är kvalitet. Kvalitet är positivt.

Och då gick jag tillbaka och tittade på vad jag skrev till LUS för tre veckor sedan. Nu vet jag inte om det håller längre. Så här lät det när jag försökte skriva ner vad det innebär att verka för kvalitet :

Lunds universitet ska ha som mål att erbjuda en utbildning av högsta kvalitet. För att uppnå detta genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer vid universitetet. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna; samtliga är att betrakta som medarbetare. Universitetet ska genomsyras av en kvalitetskultur där medvetet och omedvetet kvalitetsarbete är en del i den dagliga verksamheten, på alla nivåer; där alla medarbetares erfarenheter erkänns och tas till vara. Lunds universitets medarbetare ska gentemot staten och de omgivande samhället ta ett gemensamt ansvar för studenternas lärande.

Kommer man att skratta i framtiden?

Annonser