Idag är det jättemycket sista dagen att söka till högskolan för höstterminen – kanske. Högskoleverkets webbplats studera.nu har ju en närmast osviklig förmåga att krascha på sista ansökningsdag. Men än så länge ser det bra ut.

Det ser ut att bli rejält ökade ansökningstal iår. Inte undra på i den ekonomiska krisen. Det blir ju lätt så att man dröjer sig kvar på högskolorna lite längre när arbetsmarknaden sviker. Jag tror inte att det är något problem i stort, för det finns en massa tomma platser i dagsläget. Man hade ju bara önskat att statsmakterna hade gett lärosätena en tillräcklig finansiering så att högre utbildning inte bara blir en lagringsplats för arbetslösa utan verkligen stärker studenternas kompetens. En dag ljusnar det vid horisonten.

Annonser

Jag läser i Dagens Medicin att det finska apoteksbolaget Universietetsapoteket (Yliopiston Apteekki) tänker etablera sig i Sverige när apoteksmonopolet avskaffas. Inget konstigt med det, om det inte hade varit så att Universitetsapoteket ägs av Helsingfors universitet och, enligt uppgift, inbringar 15 miljoner euro i vinst årligen. Ännu roligare blir det när man läser att universitetet gör detta  på grund av ett privilegium som utfärdades av den svenske kungen Adolf Fredrik på 1700-talet.

Lunds universitet har just nu en ansökan inne hos Högskoleverket för att få starta utbildning av apotekare och receptarier. Som alltid ska arbetsmarknadssituationen utvärderas när en ny utbildning startar. Tänk vilket underligt och unikt scenario man skulle kunna skapa här. Kan man invända mot arbetsmarknadssituationen om universitetet själv äger arbetsmarknaden, och dessutom låter dess vinst betala utbildningen.

Att utbildning är en vinstaffär för samhället vet vi. Var det så här man menade?!