Igår kraschade studera.nu. Igen! Och ännu en gång förlängs anmälningstiden.

Vågar man säga: Vad var det jag sa!

Annonser

32 timmar kvar innan terminens antagning till högskolan stänger. Frågan är ju om man kan lita på det. Historien säger mig att man inte ska lita på studera.nu. VHS kanske förlänger tiden för ansökan nu också.

studera.nu har nämligen en tendens att krascha just innan sista ansökningsdatum. Så var det i alla fall förra terminen, och förrförra terminen, och så någon gång innan dess, och terminen innan dess…

Varför kan inte Verket för högskoleservice bygga ett system som funkar?

Jag har sett en del märklig förvaltning på sista tiden. Men följande episod tar väl ändå priset:

Sveriges Universitets och Högskoleförbund (SUHF) har insett att 20 000 personer från utlandet har sökt utbildningar på svenska lärosäten till hösten 2008. Detta ska jämföras med att 4 000 personer sökte förra hösten. SUHF tycker att detta är ett problem och har därför utarbetat rekommendationer för hur man på ett enkelt och smärtfritt sätt ska kunna slänga majoriteten av dessa ansökningar i papperskorgen. Hur detta ska gå till har en vän till mig bloggat om. När man utarbetade dessa rekommendationer fick man stöd av Verket för högskoleservice (VHS), som är en statlig myndighet. SUHF skickade sedan ut sina rekommendationer till Sveriges lärosäten och bad dem ta ställning till om man skulle följa dem eller inte. Endast två lärosäten, Högskolan Dalarna och Lunds universitet, avvisar dem.

Omedelbart börjar det pratas om att denna typ av hantering bryter mot förvaltningslagstiftningen. Varför då? Jo, lärosätena är ju också myndigheter och har krav på sig att behandla varje ansökning som vilket inkommet ärende som helst. Och den stackars studenten i tredje land som får sin ansökan slängd kan inte överklaga, för det finns ju inget fattat beslut. Surrealistiskt, ja! Universitetsförvaltning i ett nötskal, ja! Men det är väl inte helt konstigt att lärosätena ställer upp på rekommendationerna, det är ju VHS som har talat, och VHS har ju alltid rätt…

Då vaknar Högskoleverket (HSV), som är ännu en statlig myndighetm och den som granskar högskolorna tillsammans med Riksrevisionen. HSV säger nu att denna process är oförenlig med lag:

Högskoleverkets bedömning finns i 1 kap. 9 § regeringsformen, där det framgår att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Att avvisa en ansökan utan en saklig prövning av den sökandes behörighet strider mot 7 kap. högskoleförordningen. […] Eftersom rekommendationerna endast gäller sökande från tredje land finns det även anledning att ifrågasätta om de överensstämmer med bestämmelserna i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. […] Det kan inte […] uteslutas att det i efterhand kan bli fråga om att utkräva ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.

Helt rätt HSV! Det är bara att hota på med vite och tjänstefel och allt ni kan komma på!

Men…

Hur ska man som myndighet reagera när en annan myndighet säger ”Gör så!” och en tredje säger ”Om du gör så så är det tjänstefel och brott mot likabehandlingslagen”.

Jag ska i alla fall heja på HSV.

SUHF har tillsammans med VHS utarbetat rekommendationer för hur man kan bli av med alla de internationella sökande som bestämt sig för att komma till Sverige. För vi kan ju inte låta folk få komma hit och få en utbildning bara sådär.

Istället rekommenderas lärosätena att i första hand avvisa studenter som sökt flera olika utbildningar (eller samma utbildning på svenska och engelska), i andra hand kan de avvisas med hänvisning till fördåliga kunskaper i Svenska och i tredje hand kan man hänvisa till att deras uppehållstillstånd inte kommer kunna behandlas i tid. Däremot ställer sig till exempel Lunds universitet tveksamma till om det här ens är lagligt.

Tidningen Lundagård presenterar en lista över hur olika lärosäten tänker hantera frågan här.

Men vad jag undrar är – varför har ingen funderat över hur många man kan ta emot och hur urvalet ska se ut förens nu?