Sveriges studenter har igen, och igen, och igen, och igen, talat om för regering och riksdag att studiemedlet måste höjas. Detta har jag skrivit om tidigare. SFS senaste uträkning ger vid handen att studenten går 900 kronor back varje månad.

Men nu blir det inte så. Istället kommer studiemedlet att sänkas med 73 kronor per månad. Anledningen är att prisbasbeloppet sjunker 2010. En teknikalitet, men det ser ju inte helt lysande ut. Och jag tror knappast att studenternas levnadsomkostnader har sjunkit.

Annonser