I slutet på förra veckan släppte Uppsala studentkår sin rapport ”Utbildning straffbart?”. Den ställer en del viktiga frågor om varför man väljer att studera på universitet och högskola.

Jag har redan pratat om värdet med utbildning för en region och hur det är allmänhetens ansvar. Men det finns mer att ta ansvar än bara studierna. Allmänheten måste även se till att studier är något man rimligen vill gå igenom och något man tjänar på i slutändan. Uppsalas rapport visar tydligt hur studenter är en utsatt grupp utan skyddsnät och hur man knappast tjänar på det hela i slutändan.

Även om TCO gärna visar på hur studier faktiskt kan löna sig så är man överens med SACO och Uppsala om att något måste göras åt trygghetssystemen. Även regeringen verkar till slut ha fått upp ögonen för problemen och har tillsatt en parlamentarisk utredning.

Men bara för att alla ska förstå vad det handlar om så har jag lite förslag på frågor att ställa till förvärvsarbetande:

  • Skulle du acceptera 30 karensdagar vid sjukskrivning? En sjukskrivning du dessutom mister om det råkar vara halvårsskifte?
  • Tycker du det är rimligt att ha 3 500 eller mindre att leva på efter att hyran är betald?
  • Skulle du kunna tänka dig att inte ha betald semester men däremot inte ha lön eller någon annan inkomst under tre månader om året?
  • Skulle du acceptera att jobba mer än 100% för att ha råd med något utöver hyra och billig mat?

Bara ett par tankeställare.

Annonser

Det är på tiden att jag säger något om de omtalade lärarutbildningarna.

När jag först började i Lund hösten 2002 tittade jag på möjligheterna för mig att bli lärare. Det kändes en aning oroande att behöva läsa i Malmö och jag upplevde det som tryggt att ha Kristianstad i närheten. Varför? Jo, för att lärarutbildningen i Malmö redan då hade rykte om sig att vara dålig och meningslös.

Nu, 2008, har Högskoleverket upptäckt det hela. Och folkstormen kom som planerat.

Men diskussioner om brister i gymnasieutbildningen har funnits länge. Tankar om auktorisering har funnits ett tag, även om utredningen för det lades ned och ersattes med en ny (SOU 2008:52). Utmärkt idé, men vad är poängen med lärarutbildningar som inte ger lärarlegitimation? Och vad kan den bakomliggande orsaken vara?

Är det möjligen så att det finns resursbrister till högskolan? Eller att läraryrken har för låg lön och för låg status för att locka till större engagemang från lärarnas sida?

Men att åtgärda symptomet kanske är bättre än inget.

Much is about in politics. At least as much as it concern research and hight education – the two fields I work with the most. And there are some key buzzwords that keep popping up.

Quality.

Last year came one of the Government’s official studies, ”Resources for quality” (SOU 2007:81 – Swedish only), and later ”Career for quality” (SOU 2007:98 – also Swedish). There’s even ”Financing research – quality and relevance” (SOU 2008:30 – Swedish). There really seems to be a lot quality around.

Meanwhile, I’m part of an expert group to The Association for Swedish Higher Education (SUHF) that is to define what ”quality” actually means… Because nobody has any idea.

Several different studies by student unions around the country have shown that few students can be made to spend more than 15 to 20 hours per week studying alone. The rest of the time should be time you spend in class or otherwise in touch with your teachers. The unions’ studies show that some spend less than 5 hours per week in class…

…This is what we call Quality.

Freedom.

Then we have Freedom. This is the other buzzword that is popular these days. Especially in other parts of politics, but I’ll stick to R&E for now. For instance the mandatory membership in student unions will be lifted. At least that is what the study ”Freedom for students” (SOU 2008:11 – Swedish) suggests. And that must be freedom, right? Freedom for the university to get away with more. Freedom for unions to spend more of their budgets on parties to show their existence. Freedom all around.

There’s also another study on it’s way that will report how universities can be given greater freedom from the government. Freedom not to rely on their most important investor but having to listen to large companies that try to influence them.

Freedom is a tricky word that is constantly overused. People should remember that in nearly all cases freedom involves giving up freedom.